FRACCIÓN XVI +
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA +
Inciso A +
2019 +
1er Trimestre +
2do Trimestre +
3er Trimestre +

Inciso B +
2017 +
2do Trimestre +
3er Trimestre +
4to Trimestre +

2018 +
1er Trimestre +
2do Trimestre +
4to Trimestre +

2019 +
1er Trimestre +
2do Trimestre +
3er Trimestre +
PARAMUNICIPAL +
DIF +
Inciso A +
2019 +
2do Trimestre +
Inciso B +
2015 +
2016 +
2018 +
2do Trimestre +

2019 +
2do Trimestre +
JAPAC +
Inciso A +
2019 +
3er Trimestre +

Inciso B +
2015 +
2016 +

2017 +
2018 +
2do Trimestre +
4to Trimestre +

2019 +
2do Trimestre + 3er Trimestre +