FRACCIÓN XLII +
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA +
2017 +
1er Trimestre +
Inciso A + Inciso B +
2do Trimestre +
Inciso A + Inciso B +
3er Trimestre +
Inciso A + Inciso B +
4to Trimestre +
Inciso A + Inciso B +
2018 +
1er Trimestre +
Inciso A + Inciso B +

2do Trimestre +
Inciso A + Inciso B +

3er Trimestre +
Inciso A + Inciso B +

4to Trimestre +
Inciso A + Inciso B +
2019 +
1er Trimestre +
Inciso A + Inciso B +

2do Trimestre +
Inciso A + Inciso B +

3er Trimestre +
Inciso A + Inciso B +
PARAMUNICIPAL +
DIF +
2016 +
Inciso A + Inciso B +
2017 +
Inciso A + Inciso B +
2018 +
Inciso A +
2019 +
1er Trimestre +
Inciso A +

2do Trimestre +
Inciso A +

3er Trimestre +
Inciso A +
JAPAC +
2017 +
1er Trimestre +
Inciso A + Inciso B +
2do Trimestre +
Inciso B +
3er Trimestre +
Inciso A + Inciso B +
4to Trimestre +
Inciso A + Inciso B +

2018 +
1er Trimestre +
Inciso A + Inciso B +

2do Trimestre +
Inciso A + Inciso B +

4to Trimestre +
Inciso A + Inciso B +

2019 +
2do Trimestre +
Inciso A + Inciso B +
3er Trimestre +
Inciso A + Inciso B +