FRACCIÓN XXX +
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA +
2013-2016 +
2017 +
1er Trimestre +
2do Trimestre +
3er Trimestre +
4to Trimestre +

2018 +
1er Trimestre +
2do Trimestre +
3er Trimestre +
4to Trimestre +

2019 +
1er Trimestre +
2do Trimestre +
3er Trimestre +
PARAMUNICIPAL +
DIF +
2015 + 2016 + 2017 + 2018 +
1er Trimestre +
2do Trimestre +
4to Trimestre +
2019 +
1er Trimestre +
2do Trimestre +
3er Trimestre +