FRACCIÓN XXVI +
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA +
2015-2016 + 2017 +
1er Trimestre + 2do Trimestre + 3er Trimestre + 4to Trimestre +
2018 +
1er Trimestre +
2do Trimestre +
3er Trimestre +
4to Trimestre +
2019 +
1er Trimestre +
2do Trimestre +
3er Trimestre +
PARAMUNICIPAL +
DIF +
2016 +
1er Trimestre + 2do Trimestre + 3er Trimestre + 4to Trimestre +
2017 +
1er Trimestre + 2do Trimestre + 4to Trimestre +
2018 +
1er Trimestre + 2do Trimestre + 4to Trimestre +
2019 +
1er Trimestre +
2do Trimestre +
3er Trimestre +
JAPAC +
2019 +
2do Trimestre +