FRACCIÓN XI +
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA +
2017 +
1er Trimestre + 2do Trimestre + 4to Trimestre +

2018 +
1er Trimestre +
2do Trimestre +
4to Trimestre +

2019 +
1er Trimestre +
2do Trimestre +
3er Trimestre +
PARAMUNICIPAL +
DIF +
2017 +
1er Trimestre +
2do Trimestre +
3er Trimestre +
4to Trimestre +

2018 +
1er Trimestre +
2do Trimestre +
3er Trimestre +
4to Trimestre +

2019 +
1er Trimestre +
2do Trimestre +
3er Trimestre +
JAPAC +
2017 +
2018 +
4to Trimestre +

2019 +
2do Trimestre + 3er Trimestre +